Welsh Blood Donations

The Welsh Blood Service need more people to sign up as blood donors to help patients across Wales. Can you help us to achieve this?

Murton Methodist Church Hall – 16 February

 St Hilary’s Church Hall – 1 March

It would be great if you can support us by checking your eligibility and booking an appointment to start your life saving journey.

One donation will potentially save the lives of three patients or six babies.

Click the link to book: https://wbs.wales/MurtonKillay

Don’t know your blood type? No problem, they will do that bit for you when you donate.

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru angen i fwy o bobl gofrestru fel rhoddwyr gwaed i helpu cleifion ar draws Cymru. Allwch chi ein helpu ni i gyflawni hyn?

 Neuadd Capel Methodistaidd Murton – Chwefror 16

 Eglwys St Hilary, Cila – Mawrth – 1

Buasai’n wych petasech chi’n gallu ein cefnogi ni drwy wirio eich cymhwysedd a gwneud apwyntiad i ddechrau ar eich taith achub bywyd.

Bydd un rhodd o bosib yn achub bywydau tri chlaf neu chwech o fabanod.

Cliciwch ar y ddolen i wneud apwyntiad: https://wbs.wales/MurtonKillay

Ddim yn gwybod beth yw eich teip gwaed? Dim problem, bydd staff yn y clinig yn gallu dweud wrthych chi beth yw eich teip pan fyddwch chi’n rhoi gwaed.

Source:

Emily Francis

Cydgysylltydd Ymgysylltu â Rhoddwyr

Donor Engagement Coordinator

Translate »